itmgr ict advies inkoop

De alsmaar groeiende verwachtingen van de business ten aanzien van de ICT-afdeling, zorgt ervoor dat ICT-afdelingen steeds moelijker kunnen voldoen aan de verwachtingen. Dit blijkt uit een groot onderzoek onder ICT-professionals in Europa. De cijfers liegen er niet om, in Nederland geeft bijna 70% van de respondenten aan niet voldoende middelen te hebben om de organisatie goed te ondersteunen. Tijd om te kijken tegen welke uitdagingen ICT-afdelingen vandaag de dag aanlopen.

1)   Generatieproblematiek

Babyboomers, generatie X, generatie Y en generatie Z. Op de werkvloer zul je ze allemaal aantreffen, ieder met hun eigen kenmerken, kwaliteiten en expertise. Waar de babyboomers nog stammen uit de tijd dat een gemiddelde werkplek nog geen computerapparatuur bevatte, is de generatie Z bij wijze van spreken met de smartphone in de hand geboren. Het is dan ook niet moeilijk voor te stellen dat deze generaties allemaal andere eisen stellen aan de ICT-voorzieningen binnen de organisatie. Denk hierbij aan thema’s als beeldvergaderen, chatten, mobiel- en thuiswerken. Aan de ICT-afdeling dan vervolgens de opdracht om alle generaties te voorzien van de middelen die ze optimaal ondersteunen en de werkplek waarin ze kunnen presteren. Het aloude stigma ‘one size fits all’ gaat in deze tijden dus niet meer op!

2)   Ontwikkeling van mens en techniek

Waar er in de jaren ’80 van de vorige eeuw op het gebied van technologie en applicaties nog niet zoveel te kiezen was, is dat vandaag de dag wel anders. Iedere dag verschijnen er nieuwe applicaties en verdwijnen er ook weer net zoveel. In de oude tijden was het dus voor ICT-afdelingen redelijk eenvoudig om de organisatie te ondersteunen en relatief autonoom te kiezen welke applicaties en apparatuur gebruikt moest worden. Tegenwoordig zijn mensen thuis gewend om allerlei techniek en applicaties in hun dagelijkse leven te integreren. Ze vinden het raar als ze thuis dingen kunnen die op kantoor ineens niet kunnen, alsof de kantooromgeving 10 jaar achterloopt. Vanuit ICT bekeken gaat het dus niet zozeer meer over autonoom dicteren, apparatuur repareren en spullen beheren, maar meer over adviseren, ondersteunen en optimaliseren.

3)   Shadow IT

Doordat medewerkers meer tech-savvy zijn geworden en technologie steeds verder in hun dagelijkse leven wordt geïntegreerd, nemen ze deze toepassingen ook mee naar kantoor. Gesteund door de ICT-afdeling die vaak niet voldoende kan faciliteren (the department of no), rollen medewerkers hun eigen applicaties uit. SaaS-abonnementen zijn snel afgesloten, er zijn bijna geen ICT-middelen voor nodig omdat alles via de browser verloopt de kennis op diverse afdelingen is behoorlijk groot. Veel van deze oplossing is niet per definitie schadelijk, maar de gevolgen zijn vaak niet goed in beeld. Data loopt ineens niet meer mee in de back-up, staat bij externe leveranciers en oplossingen voldoen mogelijk niet meer aan het vastgestelde beleid. Continuïteit en dataveiligheid kunnen dan ook makkelijk in het gedrang komen.

4)   Beveiliging en wetgeving

Hoewel veel regelgeving binnen de AVG niet nieuw is, maar binnen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) al deels van toepassing was, speelt 28 mei 2018 een belangrijk rol in de ICT wereld. Met hoop verplichtingen en torenhoge boetes, worden ons alle de schrik aangejaagd. Ook hier geld dus ‘voorkomen is beter dan genezen’, wat in de praktijk betekent dat veel ICT-afdelingen druk zijn met allerhande beleidsstukken, richtlijnen en awareness sessies. Ondanks dat informatieveiligheid natuurlijk helemaal geen ICT-feestje is, maar een probleem voor de organisatie als geheel. In de praktijk merk ik dat veel ICT-afdelingen hier hun handen vol aan hebben, letterlijk en figuurlijk.

5)   Spannende ontwikkelingen

Alsof alle bovenstaande ontwikkelingen nog niet voldoende beslag leggen op ICT-afdelingen, staan de volgende grote ontwikkelingen alweer voor de deur. Zaken als Artificial Intelligence, Blockchains en Big Data voelen nu nog als mobiele telefonie in 1998 (het bekende filmpje van Frans Bromet), maar staan echt op het punt van doorbreken. Pas de supersnelle adoptiecurve van mobiele telefonie toe op de nieuwe ontwikkelingen en het is niet ondenkbaar dat deze ontwikkelingen binnen een jaar gemeengoed zijn. Om nog maar te zwijgen over de kans dat in de huidige tijd de adoptie van innovatie nog veel sneller gaat…

Meer informatie

Wil je meer weten over de problemen die voor ICT-afdelingen op de loer liggen? Of eens verder praten over een betere afstemming tussen business en IT? Of staat jouw organisatie voor een grote verandering en kun je wel wat verfrissende blikken gebruiken? Neem eens vrijblijvend contact op met ons om te kijken wat wij, of andere experts in ons professionele netwerk, voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Recommended Posts