ERP, Business software, SaaS, Cloud, Inkopen, Specificeren, Functioneel, IT-advies

Uit het meeste recente onderzoek van de Aberdeen Group, van december 2013, blijkt dat de ‘traditionele’ on-premises implementatie van ERP-software nog altijd veruit het meest gedaan wordt. We hebben onderzocht waarom het percentage on-premises implementaties zo hoog blijft en waarom het verschil in SaaS-implementaties tussen kleine en grote organisatie zo groot is.

De uitkomsten

Verdeeld in kleine, middelgrote en grote organisatie, zijn de percentages voor on-premise ERP-implementaties respectievelijk 59, 77 en 79 procent. Het percentage SaaS-implementaties in middelgrote en grote organisaties is respectievelijk 5 en 4 procent. Daarentegen geldt dat dit percentage voor kleine organisaties maar liefst 26 procent is. Overige implementaties zijn ofwel gehost door een derde partij, ofwel door de leverancier van de ERP-software. Bovenstaande cijfers worden overigens bevestigd door een recenter onderzoek dat is uitgevoerd naar tevredenheid met ERP-oplossingen.

Nadelen

Vooral de negatieve beïnvloeding met betrekking tot beveiliging en performance lijkt een belangrijke rol te spelen bij de voornoemde verschillen. Aangezien de voorzieningen (stroom, koeling, fysieke toegangsbeveiliging, etc.) in een datacenter vaak van betere kwaliteit zijn dan bij organisaties in hun eigen datacenter, lijkt het geen valide argument te zijn.

Voordelen

Voor de positieve beïnvloeding lijken vooral het laaghouden van de kosten en/of de beperkte toegang tot liquide middelen mee te spelen. Dit verklaart ook waarom kleinere organisaties al in grotere getalen richting SaaS/Cloud-ERP trekken. De benodigde investering vooraf, voor on-premises implementaties, is voor deze organisaties vermoedelijk te groot, en SaaS/Cloud-ERP biedt de mogelijk om de oplossing te proberen en de (investerings)kosten te spreiden.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden die een SaaS/Cloud-ERP uw organisatie kan bieden? Neem dan contact op met Durk Boersma.

Recommended Posts