Europees aanbesteden, Europese aanbesteding, Trends, Escape room, openbare procedure, Best Value Procurement, IT-inkoop, IT-aanbesteding

Een nieuwe trend dient zich aan in de wereld van het Europees aanbesteden; de 48-uurs challenge. Kort gezegd komt het erop neer dat inschrijvende partijen bij een Europese aanbesteding beperkt de tijd hebben om een complex vraagstuk inhoudelijk op te lossen. Doel hiervan is om zo niet de capaciteiten van het tenderteam te beoordelen maar wel de daadwerkelijke kwaliteit van de in te zetten personen. In deze blog meer informatie over het idee achter deze aanbestedings-escape room en waarom ik denk dat het onderscheidend kan werken.

Beter goed geleend…

Het idee is in Nederland door Rijkswaterstaat als eerste uitgevoerd en even simpel als doeltreffend; om klokslag 10:00 uur zit een team van experts klaar om de opdracht in kwestie te ontvangen. Veelal zijn dit inhoudelijke opdrachten die gerelateerd zijn aan de uiteindelijk opdracht. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bepaald verkeersknooppunt binnen een wegvakvernieuwing. Binnen 48 uur dienen het team met een oplossing voor de opdracht te komen en deze in een beperkt aantal a4-tjes te beschrijven. Na precies 48 uur sluit de kluis, wie te laat is kan niet mee meedingen. De oplossingen worden vervolgens door de aanbestedende dienst gewaardeerd en de beste oplossing krijgt de hoogste emvi-score.

Een eerlijker vergelijk

In eerste instantie lijkt het contra intuïtief, een beknopt beschreven oplossing in beknopte tijd, die meteen uitmondt in een hoogste score. Aan de andere kant sluit het helemaal aan bij de BVP-achtige beweging om de mensen die er echt verstand van hebben met een (creatieve) oplossing te laten komen. Daarnaast is het een eerlijk vergelijkingsmiddel, in die zin dat bij deze vorm van uitvragen het beste oplossingsteam een goede kans krijgt, in plaats van het beste tenderteam in ‘normale’ aanbestedingen. Het draait dus meer om de beste oplossing dan om degene die het beste kan (in)schrijven. In veel opzichten komen de kenmerken van deze escape room overeen met een proof of concept, maar vindt deze eerder in het proces plaats.

De vertaling naar ICT

Zoals eerder gemeld komt dit voorbeeld uit de bouwnijverheid, meer specifiek uit de hoek van de complexe infrastructuurprojecten. Gevoelsmatig zijn dit trajecten die met creatieve denkrichtingen op een alternatieve manier opgelost kunnen worden. Of deze vorm van aanbesteden ook voor de ICT-sector toepasbaar is, is de vraag. Een flink aantal ICT-aanbestedingen betreffen commodity-oplossingen. Hoewel een goed functioneel gespecificeerde ICT-infrastructuur natuurlijk ook op creatieve manieren kan worden geleverd. Voor aanbestedingen die minder commodity-gebaseerd zijn, welke bij Mitopics ook zeker worden uitgevoerd, laten zich beter lenen voor een escape room. De reden hiervoor is wat mij betreft dat de oplossingsrichting nog niet eerder in de markt is bedacht. Het idee dat de oplossing dan centraler staat dan de mooie manier van schrijven, spreekt me zeker aan. Wellicht dat we binnenkort onze eerste aanbesteding met een escape room kunnen uitwerken. Wordt vervolgd!

Meer informatie

Wilt u meer weten over het inkopen of Europees aanbesteden van ICT? Benieuwd naar wat itmgr voor uw organisatie kan betekenen op dit gebied? U kunt contact opnemen met Durk Boersma.

Recommended Posts