HTML, Apps, Mobiel Werken, Het Nieuwe Werken, Inkopen, Advies

Het meest recente Developer Economics rapport, een onderzoeksrapport over mobiele ontwikkelaars en de laatste trends in de markt, windt er geen doekjes om: “Apple verliest marktaandeel aan Google en ontwikkelaars switchen van iOS-apps naar HTML5-apps”. Niet dat de hele apps-wereld nu meteen staat te trillen op zijn grondvesten, maar de achterliggende trends zijn wel een voorteken voor wat gaat komen.

Van Native naar HTML5

Waar voorheen de platformen van Apple en Google veruit favoriet waren voor het ontwikkelen van applicaties, is nu voor het eerst de stand van zaken anders. iOS is nog steeds het platform met de meest loyale ontwikkelaars, zo’n 59% van de deelnemers aan het Developer Economics onderzoek geeft aan iOS als hun primaire ontwikkelplatform te te gebruiken. In voorgaande uitgaves van het onderzoek kwam Google’s Android ontwikkelplatform daar als tweede achter. Maar sinds Q1 2014 moet deze tweede plek gedeeld worden met HTML5 als ontwikkelplatform. Wat HTML5 precies is en wat de voor- en nadelen van deze ontwikkelmethodiek zijn, hebben we al beschreven in een eerdere blog.

Groei vraagt om nieuwe techniek

Maar waarom vindt deze opmars juist nu plaats? Al sinds langere tijd zijn iOS en Android overheersende besturingssystemen voor mobiele apparaten. En sinds de introductie van iPhone in 2007 heeft Apple er alles aan gedaan om marktleider te worden en te blijven. Ondanks het hoge marktaandeel dat Apple claimt, vertellen de opkomende economieën een ander verhaal. In Zuid-Amerika, Azië, Afrika en het Midden Oosten moet Apple voorrang geven aan Android en HTML5. Op de Aziatische markt is het marktaandeel van Android dubbel zo groot als dat van Apple, in de Afrikaanse markt zelfs het viervoudige. Het groeiende aantal Android devices vraagt om een steeds meer platform-onafhankelijke manier van apps ontwikkelen: HTML5.

Is dit dan de heilige graal?

Zolang het aantal nieuwe mobiele apparaten in opkomende markten blijft groeien, zal de hierboven beschreven verschuiving van Android en iOS naar HTML5-ontwikkelplatform ook blijven doorgaan. Gebruikers en ontwikkelaars zullen vermoedelijk nog steeds voorkeuren blijven houden voor native-ontwikkelde apps, maar het wordt steeds minder opportuun om meerdere apparaten en besturingssystemen te ondersteunen voor ontwikkelaars. Met andere woorden, terwijl HTML5 nu nog maar het primaire ontwikkelplatform is voor zo’n 26% van de ontwikkelaars, zal dit waarschijnlijk de komende tijd alleen maar toenemen. Op welk moment de native-apps de HTML5-apps een halt zullen toeroepen? Het blijft koffiedik kijken, maar zolang HTML5 niet dezelfde functionaliteit kan bieden als native ontwikkelde apps, zullen native-apps altijd nodig blijven!

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Durk Boersma.

Recommended Posts