ERP, Business software, Inkopen, IT-project, Pakketselectie, Partnerselectie, Cloud

De meeste stof van de grote cloud-explosie is inmiddels neergedaald en meer en meer IT-functionaliteit kan als dienst worden afgenomen. Maar hoe zit dat eigenlijk met ERP-oplossingen? De markt begint langzaamaan meer cloud-aanbieders van ERP-software te verwelkomen. Kan een SaaS ERP-oplossing inmiddels een goed alternatief bieden? In deze blog een aantal observaties met betrekking tot cloud-ERP.

Een onderzoekje

Uit het meest recente onderzoek van de Aberdeen Group, van december 2013, blijkt dat nog steeds de voorkeur wordt gegeven aan de ‘traditionele’ on-premises implementatie van ERP-software. Verdeeld in kleine, middelgrote en grote organisatie, zijn de percentages voor on-premises ERP-implementaties respectievelijk 59, 77 en 79 procent. Het percentage cloud-implementaties in middelgrote en grote organisaties is respectievelijk 5 en 4 procent. Daarentegen geldt dat dit percentage voor kleine organisaties maar liefst 26 procent is. Overige implementaties zijn ofwel gehost door een derde partij, ofwel door de leverancier van de ERP-software. Bovenstaande cijfers worden overigens bevestigd door een recenter onderzoek dat Mitopics heeft uitgevoerd naar tevredenheid met ERP-oplossingen.

Hoe zit het dan?

Interessant vervolg is natuurlijk om te kijken waarom het percentage on-premises implementaties zo hoog blijft en waarom het verschil in cloud-implementaties tussen kleine en grote organisatie zo groot is. Uit het eerdergenoemde onderzoek zijn een aantal positieve en negatieve beïnvloedingsfactoren naar voren gekomen, welke in de tabel hieronder zijn opgesomd. Vooral de negatieve beïnvloeding met betrekking tot beveiliging en performance lijkt een belangrijke rol te spelen. Of hier nou een gevoelskwestie opspeelt of dat beveiliging en performance werkelijk te wensen overlaten bij cloud, laten we hier in het midden. Maar aangezien de voorzieningen (stroom, koeling, fysieke toegangsbeveiliging, etc.) in een datacenter vaak van betere kwaliteit zijn dan bij organisaties in hun eigen datacenter, lijkt het geen valide argument te zijn.

Positieve beïnvloeding

Negatieve beïnvloeding

Lagere total cost of ownership (On)mogelijkheden rondom beveiliging
Lagere investering vooraf Grip houden op eigen upgrade process
Lagere kosten en inzet voor upgrades Saas of Cloud oplossing voldoet niet aan eisen
Verwachting gemakkelijkere implementatie Risico op downtime
Verminderde IT-resources nodig

Voor de positieve beïnvloeding lijken vooral het laaghouden van de kosten en/of de beperkte toegang tot liquide middelen mee te spelen. Voor afnemers is cloud op den duur vaak duurder, maar dit wordt enigszins gecompenseerd doordat afnemers steeds over de laatste stand der techniek kunnen beschikken. Dit verklaart ook meteen waarom kleinere organisaties al in grotere getale richting cloud-ERP trekken. De benodigde investering vooraf, voor on-premises implementaties, is vermoedelijk te groot, en cloud-ERP biedt de mogelijk om de oplossing te proberen en van maand tot maand te betalen voor het gebruik.

En verder?

Wat de toekomst van cloud in het ERP-landschap zal zijn, kan alleen de tijd maar uitwijzen. Maar duidelijk is dat cloud een steeds grotere rol gaat spelen. Met name vanwege de financiële voordelen (gespreid betalen, relatief lage initiële investering) en vanwege uitbesteding (externe partij met meer kennis, terug naar de core-activiteiten). Of deze grotere rol ook voor cloud-ERP is weggelegd, is moeilijk in te schatten. Het onderzoek van de Aberdeen Group schat in dat het aantal on-premises implementaties met een kwart zal dalen de komende jaren. In de nabije toekomst zal een deel van deze implementaties gedaan worden middels hosting, maar binnen vijf jaar zal ook dit aantal implementaties weer afnemen en zal cloud doorgroeien tot dominante strategie voor ERP-implementaties. Ook onder respondenten van het Mitopics ERP-onderzoek wordt de trend van cloud onderkend.

Deze blog is eerder verschenen op SaaS4Channel, de business community voor beslissers en strategen uit het ICT kanaal met interesse in Cloud diensten (SaaS, PaaS en IaaS). Voor vragen over dit artikel of om verder te praten, neemt u contact op met Durk Boersma.

Recommended Posts

Nog geen reacties


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zestien − 16 =